top of page
Regler och bestämmelser

Här finns samlad nyttig information som är bra att känna till.

Vad säger skatteverket om elektroniska körjournaler?

X-Route känner av när du stannar bilen, istället för att fylla i körjournalen vart du har åkt till för adress så gör enheten det automatiskt med hjälp av sin GPS samtidigt som den registrerar tid och datum.

 

När du vill skriva ut din körjournal kopplar du in enheten i datorn och där kan du antingen titta på dina resor i Google Maps eller föra över dem till Excel för att arkivera eller ge till ekonomiavdelningen.

 

All information som Skatteverket är ute efter i en körjournal finns tillgängligt i programmet.

 

I dagens arbetsklimat skulle man inte klara sig länge utan en GPS, tänk dig då att använda en karta istället, otänkbart, eller hur? Denna förändring skedde för länge sedan.
Nu har det kommit en ny produkt som förenklar ditt dagliga arbete. Om du gillar att göra saker smidigare och enklare för dig, varför ska du då fortfarande skriva körjournaler för hand när ny teknik har kommit för att ersätta den gamla?

Vet du vad skatteverket har för regler och bestämmelser kring körjournaler?

Har du glömt att fylla i körjournalen eller ni kanske inte skriver körjournal? Detta är viktigt att göra då körjournalen ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.

 

I framför allt följande tre situationer är det bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal, som visar hur bilen har använts. Det är viktigt att körjournalen förs löpande.

 

1.  Om du som ägare eller anställd i ett företag hardispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

 

Tänk på att resor mellan bostaden och tjänstestället liksom hemresor på helger från annan ort normalt räknas som privata resor.

 

2.  Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 % av värdet).

 

I första hand är det din arbetsgivare som ska sätta ned bilförmånsvärdet. Om inte detta görs har du själv möjlighet att begära nedsättning av bilförmånsvärdet i din inkomstdeklaration.

 

3.  Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

 

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Varför du borde skaffa en elektronisk körjournal för t.ex. smidigare uträkning av milersättningen och traktamente.

Skatteverket har följande skattefria bilersättningar för milersättning:

 

Milersättning om du har Egen bil: 18,50 kr/mil

Milersättning om du har Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil

 

Dessa ersättningsnivåerna är skattebefriade.

 

Håll koll på dina traktamenten genom att se var och när du har rest.

 

Då vår enhet samt mjukvara är till för att hjälpa dig så räcker det med att kryssa i att du skall ha milersättning så kommer du få all ersättning uträknad och klar genom bara ett musklick!

 

Det är också kritiskt för både företag och den enskilt anställde att visa hur långt man har åkt med bilen genom en körjournal för att inte få en skattesmäll.

 

Det finns många exempel på företag som har fritt drivmedel i samband med bilförmån till anställda men det fyllt inte i någon körjournal.

 

-Ett exempel är en mindre firma där man inte fört körjournaler och blir föremål för skatterevision. För tre verksamhetsår och tio servicebilar med ett förmånsvärde på 3 500 kr/mån, blir då en enskild anställd skyldig att betala upp emot 100 000 kronor i skatt. Företaget kan i sin tur tvingas betala upp emot en miljon kronor.

 

Det är både företagets och förarens ansvar att kunna visa hur bilen har körts. Enligt en färsk undersökning är det hela 45 procent som struntar i att föra körjournal när de använder sin företagsbil, trots att de är skyldiga att redovisa hur bilen använts vid en skatterevision. Och det spelar ingen roll om du inte har kört privat – kan du inte bevisa det riskerar du ändå en upptaxering.

Vad ska en körjournal innehålla?

En körjournal rekommenderas innehålla följande uppgifter

 

  • Mätarställning vid årets början

  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade

  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)

  • Hur många kilometer du kört

  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades

  • Mätarställning vid årets slut

 

Om du vill veta pris eller har några frågor angående X-Route tveka inte att ta kontakt med oss direkt.

bottom of page